Przedsi�biorstwo Handlowo
Us�ugowe
AGRO-KOMPLEKS S.C.
M.Kiedrowski i L. Bara
Ul. Zielona 29
83-200 STAROGARD GDA�SKI
NIP 592-15-84-599

tel./fax 058 5622329
fax 058 56210177

O firmie

[Rozmiar: 13540 bajt�w] [Rozmiar: 13204 bajt�w] [Rozmiar: 14937 bajt�w] [Rozmiar: 13047 bajt�w]

W ci�g�ej sprzeda�y posiadamy:

[Rozmiar: 3853 bajt�w] [Rozmiar: 3461 bajt�w] [Rozmiar: 3882 bajt�w] [Rozmiar: 3814 bajt�w]

ZAPRASZAMY!